Intramuros apoia a Plataforma Cidadá Son de Tui na idea de que o seu proxecto é a resposta necesaria aos problemas que sufre o Casco Histórico de Tui dende hai moitos anos e que vimos denunciando no noso blog. Seguimos abertos ás propostas de todos, á vosa participación.30/1/11

CONSIDERACIÓNS SOBRE OS TERREOS DO TRIPES

Congratulámonos de contar coa colaboración de Suso Vila, profundo coñecedor de Tui, que co seguinte artigo contribúe a enriquecer o debate sobre os problemas que nos ocupan:


Perante a noticia aparecida hoxe no Faro de Vigo (30/01/2011) sobre a aprobación parcial do PXOM remitida polo PSOE, quixera facer algunha aclaración para que a xente non se engane. Fala o Sr. Freiría que a decisión da Consellería foi «acertada, aunque insuficiente en el Plan Especial Integral (PEI) 8 (...) dado que es una zona de notoria exposición visual». Con estas verbas, qué quere dicir o voceiro socialista? Leeu ben a resolución da Consellería? Coñece o que dí a LOUG ao respecto?
Imos intentar aclarar para que a xente non ande errada sobre o tema.
Primeiro a resolución da Consellería nos relata o que de certo é unha falcatruada na xestión da vella Unidade de Execión nº 9 logo transformada en Polígono de Execución Intregral 8. A falta de aprobación de estudo de detalle, que se aprobara o proxecto de compensación e o proxecto de urbanización (aquel que xa publicara Jose Antonio Quiroga). Está ben que a Xunta expresa algo que xa tiña eu dito hai algúns anos: a falta de transparencia no proceso.
Segundo, dada a irregularidade na aprobación da devendita UE 9, a falta do estudo de detalle, e o impacto polo desnivel existente e características do terreo (zona verde e presenza do Conxunto Histórico), require segundo a Xunta de Galicia dun Plan Especial de Protección que ordene desde a rúa Martínez Padín ata a zona verde do Tripes, ao abeiro dos artigos 65.4 e 104.b da LOUG.
Terceiro, que nos dí os artigos 65.4 e 104.b da LOUG? Pois os transcribimos e saímos de dúvidas:
Art. 65. Los planes parciales comprenderán los planos de información, incluido el catastral, memoria justificativa de sus determinaciones, estudio de sostenibilidad ambiental, impacto territorial y paisajístico, evaluación económica de la implantación de los servicios y ejecución de las obras de urbanización, incluidas las conexiones con los sistemas generales existentes y su ampliación o refuerzo, planos de ordenación urbanística y ordenanzas reguladoras necesarias para su ejecución, todos ellos con el contenido que se fije reglamentariamente.
104.b. En los lugares de paisaje abierto o natural, sea rural o marítimo, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de características histórico-artísticas, típicos o tradicionales y en las inmediaciones de las carreteras o caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la ubicación, masa o altura de las construcciones, muros y cierres, o la instalación de otros elementos, limiten el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompan la armonía del paisaje, desfiguren la perspectiva propia del mismo o limiten o impidan la contemplación del conjunto.
No primeiro artigo teríamos a obriga, non resolta no PXOM, de redactar informe de impacto ambiental, paisaxístico, ... máxime as características topográficas que poden presentar certos desenrolos urbanísticos, ergo PEI.8, algo que non se fixo, porque precisamente se carecía de estudo de detalle da vella U.E.9.
No artigo 104.b atoparíamos a especificación de que non se pode limitar o campo visual en determinados extremos (moi amplos) e que aquí estarían relacionados tanto co Conxunto Histórico como coa paisaxe do Tripes que conta tamén con elementos etnográficos.
Á vista de todo isto é doado comprender as dificultades de desenvolver o proxecto do PEI.8, xa que logo o instrumento de ordenación a aplicar é un Plan Especial de PROTECCIÓN e a LOUG determina con claridade o que se ten que facer nestes casos, tal e como se publica na resolución da Xunta do pasado 28 de xaneiro.
Conclusión, o PEI.8 nestes termos é inviable. Tamén me resulta curioso que agora o PSOE se poña a defender o impacto visual dun edificio, cando eles propuxeron a idea do Centro de Saúde na parcela da vella praza de abastos, coas súas alturas e a condena futura de todo o espazo libre detrás da Área Panorámica cando existían alternativas máis viables e coherentes co desenrolo urbano futuro da cidade (en previsión de crecemento, accesibilidade, etc.).
De tódolos xeitos, e malia a falta de coherencia que se observa no PXOM, que non se poda desenvolver o PEI.8 (agardemos que non haxa sorpresas desagradables) e que poida integrarse o solar dentro do sistema de zonas verdes do municipio, como sería lóxico, é algo que anima á esperanza.

29/1/11

Escribir el futuro

Ya que en palabras del Sr. Conselleiro, inscritas en letras de oro en el Libro de Honor (o de honra, quién sabe), "Tuy comienza hoy a escribir su futuro", animamos a quien corresponda a empezar con los ejercicios de caligrafía con esta sugerencia de la calle Placer, donde el lado  oscuro de la movida nocturna (información en la espléndida web del concello), a pesar de los denodados e impagables esfuerzos de la Junta de Seguridad local, campa a sus anchas. Recomendamos asímismo un paseo, libreta en mano, por el casco histórico y aprovechar para repasar el alfabeto.
 Sí, "Tuy comienza a escribir su futuro", pero para ello urge un curso de alfabetización.
28/1/11

O interminable PXOM

Hoxe publicouse no DOGA a orde pola que se aproba parcialmente, sí, parcialmente, o PXOM, ese parto dos montes que tantos pesadelos nos fai padecer. Sobran comentarios ou máis ben xa cansa facelos e calqueira pode extraer conclusións nada positivas deste affaire. Polo pronto, os nosos temores sobre a construcción en Martínez Padín parecen conxurarse e polo de agora podemos respirar un pouquiño máis tranquilos.


  • O texto pode tamén lerse e baixarse en PDF aquí.
  • Engadimos o enlace á nota de prensa do PSOE sobre este feito remitido á nosa dirección de correo, e, ó tempo, aproveitamos para agradecer que conte con todos nós para compartir e debatir as súas opinións.

26/1/11

Allariz, cando hai ideas...

En máis dunha ocasión temos falado aquí do abandono dos coidados que requiren os parques, xardíns e do paseo fluvial, un patrimonio do que debería facer gala a nosa cidade, dada a súa privilexiada situación. Temos feito comparacións coa atención e mimo que os nosos veciños portugueses adican ós seus espazos verdes, ca esperanza de sementar un pouco de vergoña e afán de superación nos responsables de tanto desatino. Os resultados simplemente non se ven en ningunha parte e tampouco apuntan cambios no horizonte...
Unha mágoa cando un ve o que se fai noutros concellos dos que hai que aprender, sen prexuízos, o que poida ser imitado por estas terras.Recomendamos que, xa postos, botedes unha ollada á páxina web do concello de Allariz, á información turística dispoñible ou a urbanística e, para dormir tranquilos, non visitedes a nosa ( na que destaca a información na pestana adicada aos plenos) nen a comparedes.

Sobre los críticos de Fontenelle

Reproducimos aquí el escrito que nos ha remitido Evo Moriles en defensa de los argumentos y opiniones de Fontenelle:


Las objeciones hechas en Intramuros a la “CRÍTICA DE LAS BASES Y PROCESO CONTRATACIÓN DEL PECH”, que considero hechas todas ellas, dado que están cortadas por el mismo patrón, por el señor Viñas, sus seudónimos, anónimos y/o entorno familiar, carecen de sustancialidad, no entran en materia y solo afectan a aspectos triviales, pues teniendo mucho donde elegir entre, según sus propias palabras, “ tanta cantidad de errores y contradicciones que tiene tan ilustrativo escrito”, como asegura el anónimo, elige como muestra, tergiversando el texto, o quizá porque no sabe interpretar lo que lee, “que se refiere a los arquitectos y urbanistas como “MANADA”. No sabe diferenciar entre ser manada y acudir en manada, o en masa, y no por acudir en manada o en masa se les considera masa o ganado. Aplicando el mismo criterio de crítica vacua que el expresado por el señor Julio Viñas, sus seudónimos y/o entorno familiar, a sus reprobaciones, tengo que detenerme en aspectos como: “Como ya está dicho por activo y pasivo los tribunales ya hablaron”, expresión incorrecta, pues corresponde decir, por activa y por pasiva, ya que se refiere a la construcción de las oraciones: pasiva perifrástica, pasiva refleja y construcción anticausativa; oraciones que permiten diferenciar si el sujeto es agente (activa) o paciente (pasiva), es decir, de su papel temático dentro de la oración. Tampoco se escribe “contradiciones”, con una sola “C” como lo hace el anónimo que replica a Evo Moriles; Ni tampoco, “obta”, del anónimo de 22 de enero de 09,52 horas, falta de ortografía que no se debe a error tipográfico, ya que la “P” y la “B” están muy distantes en el teclado. No sabe (el que presume de dar la cara) diferenciar entre descalificación e insulto, acusando a Fontenelle de insultar, sin embargo, el ofendido llama “necio” a Fontenelle, y pretende, torpemente, eludir la responsabilidad alegando que “yo no lo digo si no (en vez de, sino) que confirma su proceder”. Apreciación absolutamente subjetiva de la que es responsable. Un comportamiento calificado de necio, sólo permite enjuiciar el hecho o la actuación, y no al sujeto del mismo por muy responsable que sea del mismo. El que insulta es, en este asunto, únicamente el que acusa de insultador.
La acusación de contradicción: “Dice Vd que los estudios de arquitectos y urbanistas, los profesionales, no están sentados ni van a estar pendientes de leer los Boletines Oficiales para conseguir estos trabajos, que tienen más que hacer. Pero más adelante nos dice que;” debido al parón en la construcción los arquitectos y urbanistas acuden en manada a los concursos públicos como única alternativa de trabajo”, no es argumento que rebata acerca de la afirmación de que las bases del concurso esconden trampas Ni tampoco estas dos frases incurren en contradicción, pues, entre otros cometidos que pueden tener ocupados a dichos profesionales, están otros concursos diferentes al anunciado en Tui, y como los concursos no son garantía de encargo, cuando no se tienen proyectos en marcha, se acude a más concursos en busca de fortuna.
¿Aceptaría una persona cabal estas apreciaciones hechas sobre maneras incorrectas (de bulto) de expresarse como crítica a la temática argumental de un asunto? Naturalmente, que no. Pues bien, eso es todo lo que han podido esgrimir los, siempre vigilantes, responsables defensores del mejor destino de nuestra ciudad.
Dada la escandalosa y generalizada corrupción política existente en España, medio irregular de financiación de los partidos políticos, quienes se rasgan las vestiduras por afirmar que la mayoría de los concursos están amañados, no se encuentran en las filas de los ingenuos, sino de los ciegos voluntarios. ¿Es acaso el gobierno local ejemplo de limpieza en este apartado? ¿Es casualidad, acaso, que el PGOU de Tui, reconocido por todos como un absoluto desastre, se le adjudicara a un sicario del partido, que gobernaba y gobierna esta ciudad, ingeniero de caminos y profano del urbanismo y, quizá, pura coincidencia también, que le adjudicasen los planes de Tomiño, Oia, El Rosal, La Guardia, Nigrán, además de tramos de autovía, ayuntamientos todos donde gobernaba con mayoría absoluta el mismo partido? Nunca faltará, al respecto, un Cadarso de turno que venga de la Xunta para arrimar el hombro en la elección de equipo redactor.
Qué simple resulta decir que si se tienen pruebas del amaño se debe denunciarlo ante los tribunales, como si fuese fácil tenerlas y los expertos en amaños no se cuidasen de borrarlas. Actualmente, en esta materia, la presunción de inocencia, fuera del ámbito judicial, no es aplicable a la clase política; muy al contrario, lo aplicable es la presunción de culpabilidad.
Considero que no es necesario entrar en más detalles, ni dedicar más tiempo en rebatir tan débiles reprobaciones, y que la polémica no merecería mayor atención si no fuese por el daño que estos indocumentados hacen a Tui.
Le pido disculpas a Fontenelle, por haberme erigido en espontáneo defensor de su escrito, pues nadie mejor abogado de su causa que él mismo, a quien supongo que le faltarán tiempo y ganas de medirse con tanta mediocridad.

Evo Moriles.  

25/1/11

Goián, cando hai ideas....

Insertamos un vídeo sobre o proxecto de recuperación e conservación da fortaleza de Goián, a ver se inspira a máis de un...Gracias a Ruegos y Preguntas Tui

21/1/11

CRÍTICA DE LAS BASES Y PROCESO CONTRATACIÓN DEL PECH

Publicamos a continuación un artículo remitido por Fontenelle que comenta las bases y proceso de contratación del PECH:Hoy se publicaba en la prensa cierta noticia (más bien pura propaganda) referente al concurso del PECH. Dado que la periodista en cuestión (como viene siendo habitual) no acomete su función y se afana en vanagloriar las falsas virtudes del supuesto concurso, sacando a la palestra (y de paso, a uno de sus casillas) una información parcial, y que de haber merecido ser publicada, se hace con un mes de retraso y omitiendo conscientemente datos relevantes, por todo ello conviene en este sentido aclarar y detallar  a los tudenses cómo se lleva a cavo el proceso por parte de la administración local:
Para convocar este tipo de procedimientos los ayuntamientos están obligados legalmente a dar la publicidad del concurso y se publica para ello la convocatoria en el diario provincial correspondiente, concretamente se hizo el día 12 de noviembre en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra, donde se resumían las bases de la convocatoria y remitía a la web del Ayuntamiento para obtener el resto de la información y documentación concursal.
El plazo concedido a los equipos participantes (normalmente estudios de arquitectura y urbanismo) es en este caso concreto de 15 días naturales que con dos fines de semana por medio se queda en 10 días laborales.
Intencionadamente consultado el técnico responsable de la licitación respecto de si se aporta más documentación que los meros pliegos de condiciones (administrativas y técnicas que aquí se anexan en formato comprimido zip), tal y como se intuía y sospechaba, se nos informa que el Ayuntamiento no facilitará más que los citados anexos en fase de propuestas. No se aporta por tanto ningún documento gráfico: planimetría, catálogo de bienes protegidos… ni siquiera una copia del Plan General de Ordenación en vigor y menos aún del que falsamente prometen será el nuevo PXOM que se envió a la Xunta para su aprobación, documentos  que facilitarían la tarea de formalizar una propuesta sensata acorde con la estimación y valoración de los trabajos que se habrán de acometer. Incomprensible cuando el Concejo tiene en su poder estos documentos sufragados con los impuestos de todos, más aún si tenemos en cuenta que otro equipo ya realizó parte de este trabajo (que había superado ya la aprobación inicial, con bastante información respecto del plan que ahora sale a licitación) que costó a los contribuyentes 140.000 €.
Los criterios de adjudicación empleados para la evaluación de propuestas suponen otro despropósito. Los cien puntos posibles a los que optan las propuestas concurrentes se reparten como sigue: treinta puntos para las ofertas de menor cuantía económica, otros treinta para las propuestas con plazos de entrega de documentación más corto, veinte puntos para la propuestas de mayor calidad en su programación y contenidos y otros veinte puntos para la valoración de méritos del equipo redactor.
¿No debería ser al revés? Con el dinero que vanamente se tira en obras  … como pistas de atletismo… resulta que ahora se regatea en lo más importante para Tui.  ¿Qué importancia tiene la celeridad en los plazos de entrega después de tantos años de espera, más aún si después se cancelan los trámites como sucedió en ocasiones  anteriores? Lo más importante es la calidad de la propuesta y los méritos del equipo, que si está curado en estas batallas, sabrá lidiar con el principal escollo para llevar a cabo la recuperación del Casco Histórico de Tui, sus políticos. Estamos hablando del segundo casco histórico más singular y representativo de Galicia, de los primeros en ser declarado BIC, y dentro de estos primeros, el único que aún no tiene PECH.
Puesto que el ciudadano de a pie no es ducho en esta materia justifico pormenorizadamente mi reprobación:
Arquitectos y urbanistas no leen los boletines oficiales, se enteran de los concursos mayoritariamente a través de la página web de sus colegios profesionales, que hacen eco de los concursos días después de su publicación oficial. Añadir que estos profesionales tienen entregas, concursos y compromisos en curso cuando se publican estos anuncios; no están sentados esperando a que salgan novedades y menos aún visitando diariamente los sitios web donde se avisa de estas convocatorias. Estas prisas dejan fuera de la convocatoria un alto porcentaje de posibles licitadores. Quien suscribe envió correos electrónicos y en algún caso informó personalmente del anuncio a estudios que consideraba menester tuvieran noticia y, si cabe, presencia en el proceso. Invitación que declinaron justificando la imposibilidad material de abordar el trámite a tiempo: tanto para  conocer detenidamente el ámbito de trabajo y plantear consecuentemente el contenido y planificación de las tareas a realizar (que obliga a desplazarse a Tui, recorrer y estudiarse  las calles y catálogo patrimonial del casco histórico… –si al menos Tui tuviese un aula de interpretación de su zona monumental… y teniéndola si estuviese operativa-) como para reunir toda la documentación administrativa necesaria para este proceso (desde formalizar la garantía bancaria del 3% , 6640 €, acreditar solvencia empresarial, de méritos y experiencia acumulada… ), basta con echarle un vistazo a los pliegos de condiciones para hacerse una idea de la cantidad de papeleo a la que me refiero.
La aportación de documentación sobre el ámbito de actuación como los planes urbanísticos de Tui, la cartografía digitalizada y fotos aéreas en poder del Ayuntamiento, el catálogo de bienes protegidos,… y muy concretamente, los trabajos del anterior equipo redactor supondrían una buena base para estimar los trabajos a realizar y dado que una buena parte de ellos ya están abordados en ese estudio, plantear alternativas y mejoras a él e incluso con ofertas más ventajosas debido a la evidente reducción de tareas a realizar. Me explico: se confirma que hay levantamientos (alzados de las fachadas) de las calles, secciones del casco histórico e incluso las fichas urbanísticas de todos los inmuebles del área de estudio y que suponen el grueso del trabajo que salió a licitación. ¿Por qué se esconde esta información a los participantes que dan por hecho que deben realizar este trabajo y por tanto incluir su coste en su propuesta económica cuando esta podía haber sido más competitiva?  Esta información facilitaría además, conocer bien el ámbito de actuación, evitando el trabajo de campo a los equipos participantes y el consecuente derroche de tiempo ya de por sí insuficiente para abordar con rigor y sin arriesgadas propuestas el concurso tal y como se comentó en el párrafo anterior.
Si tenemos en cuenta que el 60% de los puntos posibles se otorgan por menor tiempo y por oferta económica a la baja, se llega a la conclusión de que el organismo que convoca el concurso incurrió en una falta y que supone un agravio por la desigualdad de condiciones para los equipos que se presentan a un concurso público. Los miembros de la mesa de contratación (donde están representados todos los grupos de la oposición) deberían consultar a los responsables del concurso, incluso a los participantes, informando a aquellos que  desconozcan este dato (por si deciden incoar el concurso)  y  estudiar si procede su suspensión si se verifica que hay equipos manifiestamente desconocedores de la existencia de esa documentación previa. A juicio de quién suscribe, no es casual que no se indicara en los pliegos de condiciones, ni en el perfil del contratante (web del ayto.) la existencia y disponibilidad de esa documentación, como tampoco lo son los plazos de la convocatoria, el arquitecto redactor del concurso, y la composición de la mesa de contratación, donde tampoco se incluyen profesionales y técnicos capaces de valorar la calidad y los méritos de los candidatos así como la mejor o peor idoneidad de sus propuestas a los problemas concretos de Tui.
¿Tanto esfuerzo supone incluir una frase en los pliegos y/o en la web que indique la existencia de documentación complementaria a disposición de los concursantes que la requieran?¿Qué intenciones puede esconder conceder un plazo tan limitado para la recepción de ofertas sin dejar siquiera un plazo intermedio desde su publicación? ¿Por qué no forman parte de la mesa de contratación arquitectos y urbanistas  de contrastada valía, como suele suceder en estos casos, para que valoren con criterio certero las propuestas y asesoren a quienes tienen nulos conocimientos de tal materia y que se presume ahora dispuestos a juzgar? ¿A qué se debe tanta prisa después de ocho años sin mover ficha? Y si el plazo de recepción de ofertas terminó el día 27 de noviembre,  ¿por qué se espera dos meses si tanta urgencia había?
Respecto a lo último añadir otro dato que la supuesta periodista omite. De las 8 propuestas concurrentes, cuatro, la mitad, no consigue reunir toda la documentación y acreditación requerida en el plazo otorgado, por lo que se concede un nuevo plazo, de  3 días, para que completen y subsanen estos errores ( por imperativo legal). El resultado final es que sólo concurren ocho equipos (ninguno de los que a uno le agradaría ver como garantizada señal de solvencia) inaudito en los tiempos que corren cuando, debido al parón de la construcción, los profesionales de la arquitectura y urbanismo acuden en manada a los concursos públicos como única alternativa de trabajo.
La tal periodista indica en su nota “también complementará los trabajos efectuados sobre los Planes Especiales de Mejora del Casco Urbano (PEMCU)”, las bases del concurso no dan cuenta de que se licite tal trabajo, ni siquiera lo menciona y tal figura no está recogida en la LOUGA  y menos aún en el PXOM que se pretende aprobar, donde se indican las tres diferentes  categorías de planes especiales posibles. No desaprovecha la oportunidad, la tal periodista, para atribuir al gobierno de Capón (1997) el último avance en el PECH omitiendo que fue el actual PP quién lo liquidó definitivamente ¿Redactará la periodista tales notas de prensa o saldrán cocinadas ya de la casa consistorial?  ¿Tan cara va a salir a los tudenses la deuda que esta persona contrajo  al solicitar la prevaricación de alcalde y aparejador municipal para evitar la orden de demolición de la casa de su hija?
Resumiendo, EL CONCURSO ESTÁ  AMAÑADO, y como el trabajo a licitar ya está realizado hasta el importe dónde llegó el anterior equipo redactor (140.000 €) se puede aventurar cuanto pastel queda a repartir, como suele ser costumbre ya en Tui. Por tanto, otra oportunidad perdida para el Casco Histórico, además vendida a bombo y platillo con la demagogia de costumbre. Está claro que no hay intención alguna de solucionar nada. Se trata de marear la perdiz y generar falsas ilusiones, más aún con las elecciones a la vuelta de la esquina, y si su duración es dos años prorrogables por otros dos, como indican las bases, llega justo a tiempo para las municipales siguientes.
-¿Quién opina que el equipo ganador es uno de los 4 que en primera instancia reunía ya todos los requisitos?  Hagan sus apuestas señores… Yo ya tengo mi favorito.
Todo ello supone otra barrabasada para Tui, que se suma a otros muchos dislates que menoscaban progresivamente  la calidad de vida de los tudenses. Quería en este sentido, al margen ya de los asuntos propios de Intramuros y con su permiso, exponer algunas reflexiones:
·         El PXOM es ilegal, de su análisis, se comprueban todo tipo de aberraciones y atentados contra los intereses de particulares, contra el Patrimonio artístico-cultural, natural y paisajístico… y no se adoptan medidas y propuestas que ordenen el territorio (el que se supone es su fin último). Como nadie de la Dirección Xeral de Urbanismo quiere responsabilizarse de la aprobación del Plan Tudense, es previsible que se haga por silencio administrativo, y los plazos para que ello ocurra, curiosamente vencen antes de las elecciones. Por todos es sabido que el feudo tudense pinta mucho para la Diputación y por ende para la Xunta. Los grupos de la oposición deberían manifestar ya su intención de interponer recurso contra dicho acto administrativo; las faltas y delitos que dicho documento manifiesta son motivo suficiente para la interposición de recurso por tres vías: Vía Administrativa y posterior Contencioso – Administrativo (contra actos de las administraciones públicas), Vía Cívil (por perjudicar los derechos reales -de propiedad- de los particulares) y Vía Penal (tipifificados como delitos, penados con privación de libertad por atentar contra el Patrimonio: Camino de Santiago, Casco Histórico y Espacios de Valor Etnográfico)
·         No se puede consentir que las obras en Tui sean “más caras” que en el resto de la Península. Los Generadores Oficiales de Precios de Obra Pública aportan precios inferiores hasta el 50% en algunos casos, según estimaciones aproximadas a las unidades de obra ejecutadas. Deberían sacarse a luz  los pliegos de condiciones de tales licitaciones para que otras empresas (no invitadas y excluidas del grupo de “os tres de sempre”) puedan valorar y ofrecer sus precios y esclarecer convenientemente a dónde va a parar ese dinero. Tampoco vendría mal una auditoría externa que, además, indicaría hasta donde está endeudado el Ayuntamiento.
·         La  corrupción tudense llegó a límites inverosímiles ejerciendo la “política de palleiro” con inusitado descaro y alevosía nunca vista y sospechada. Una política de voluntades compradas, amigismo y estómagos agradecidos que defienden a capa y espada a su benefactor ¿Cómo puede pasar todo lo que está pasando en Tui? ¿Por qué los ciudadanos asumen como normales estas desproporcionadas aberraciones? ¿No hay nadie en Tui que pueda poner freno a los delirios de un inconsciente alcalde que carece de graduado escolar? Cuando salga a flote todo el marrón, visto lo visto, más a causa de la bancarrota y del colapso en cadena del grupo de empresas del regidor municipal  -actualmente con un altísimo grado de apalancamiento financiero-, que por un proceso de regeneración democrática. Todos nos preguntaremos cómo pudo haber pasado todo eso. ¿Qué se puede esperar ya de una administración incapaz de gestionar una página web con una calidad acorde a lo que ofrece Tui, un plan de promoción  y oficina de información turística como el de otras localidades que tienen menos que ofrecer, la recuperación del Teatro Principal, o una oficina de urbanismo y de gestión de la rehabilitación con ubicación y funcionamiento autónomo que facilite la tramitación y concesión de ayudas a los residentes en el casco histórico, cuyo importe podía suponer hace 10 años hasta el 50% del importe de las obras de rehabilitación  y que en 2013 serán insignificantes?.
Quien quiera conocer cómo se gestionan bien todos estos temas, y muy concretamente una oficina de rehabilitación, que se acerque a Allariz. Esta oficina trabaja y atiende hasta las 8 de la tarde y están orgullosos de ilustrar con su ejemplo, y quien sea más vago y no quiera salir de casa y perderse tan magistral lección, que llame al 988 55 40 06 y pregunte por Tino que gustosamente le informara de todo lo que a ayudas a la rehabilitación se refiere, o visite el website www.allariz.com.

¡Cuántos enemigos tiene Tui! Solo una minoría de buitres convenientemente recompensados y una mayoría de autistas ignorantes pueden permanecer impasibles al expolio y saqueo de los intereses de los ciudadanos tudenses.

Felicitar a la vez que agradecer nuevamente a Intramuros la necesaria e impagable labor que realiza y, aunque se intuye cierto desánimo y resignación, tal y como se deduce del reciente artículo “Cifras”, manifestar mi creencia de que este blog  supone un saludable revulsivo en torno al que se reúnen cada día más voces críticas unidas con un mismo memorable fin, algo que gratamente puedo comprobar ahora y no podía atisbar hace cuatro meses, cuando me acerqué por primera vez a estas páginas.


Fontenelle

17/1/11

Cifras

Seis meses, 25000 visitas, 375 seguidores en Facebook, 125 entradas en el blog, 40 en la web histórica, más de tres centenares de fotografías...son números de los que nos sentimos orgullosos, prueba de que somos muchos los que nos preocupamos de la penosa situación en que se encuentra el corazón de nuestra ciudad. Pero sólo son números. La realidad, más allá del sentimiento de muchos ciudadanos y la oportunidad  de compartir nuestros desvelos, nuestra decepción e impotencia, es terca y se impone: las actuaciones y respuestas municipales han sido meros parches, gestos para la galería, arropados por titulares en prensa, que cuando ha hablado de nuestras denuncias ha sido para ridiculizarnos sin sonrojo. Esta es la situación hasta ahora. Todo sigue igual y la falta de ideas brilla día a día sobre el abandono.
Llegarán más titulares con los tiempos de voto que se avecinan y alguna que otra obra salpicando su hormigón - no se entiende de otra cosa- y seremos nosotros, los ciudadanos, quienes oiremos decir a esos visitantes que tanto lucen en las estadísticas: "¡Qué bonito, pero qué abandonado!" asomados al mirador de la Plaza de la Estrella. Y seguirá el vecindario resignado con sus problemas de tráfico, ruido, basura y demás, condenados al olvido en esa diabólica lógica que permite que sus votos, son pocos, nada decidan.
Esto es lo que hay y lo que nos queda.

Socavón en el paseo

Hace ya unos meses se produjo un desprendimiento de tierras con su correspondiente socavón en el paseo fluvial, cerca del embarcadero, causado posiblemente por alguna fuga en el conducto que puede apreciarse en la imagen. Pasó el tiempo y, ante la acostumbrada desidia disfrazada con vistosas cintas advirtiendo del peligro, el problema vino a más y esto es lo que tenemos. Juzguen ustedes.Así  empezó, eran principios de octubre:


15/1/11

Limpieza

 Voilà los resultados  de la limpieza, por ponerle un nombre, que durante unos días se llevó a cabo en una zona de las terrazas bajo la muralla que dan al paseo fluvial. El esmero, hay que reconocerlo, no fue mucho y tras el desbrozado , la basura secular que allí se escondía, quedó al descubierto, desafiante. Han pasado semanas y allí sigue, monumento a este irremediable abandono.La fotografía no hace honor a la basura acumulada por lo que aconsejamos un paseo para admirar el ajardinado de la zona y el exquisito trabajo con las cañas que se aprecian en la imagen.

Y ahora , una serie en la que destaca la nueva moda de corte con flequillo de la vegetación que cubre muros y muretes, que algunos malpensados atribuyen a la falta de una escalera adecuada:

Esta otra zona, en cambio, requería ya de especialistas en incursiones amazónicas y parece, por los indicios y nuestros años de experiencia, que esperará a mejores tiempos y nuevas sensibilidades...Para olvidar tanta desesperanza y frustración por la incompetencia y desvergüenza de quienes permiten esto, una imagen de la crecida del río de la semana pasada con esa luz tan particular , cargada de presagios, que parece anunciar la llegada de un anticristo justiciero, ¡ay! .
Tal vez se encargue el Miño, por las bravas, de limpiarlo todo.7/1/11

Compostadora do paseo fluvial

Xa demos conta das labores de limpeza que se estaban levando a cabo nunha zona da muralla no paseo fluvial e pronto  amosarémosvos os incribles resultados, fruto de un esmerado traballo da empresa concesionaria e a minuciosa supervisión do responsable do concello. Pero antes queríamos que se contemple en todo o seu esplendor a zona do xardín reservada para, cada vez que se efectúa un cortado de céspede, amontoar os residuos -porque non se retiran, non-, e co tempo e as chuvias, crear un compost da máxima calidade, unha esterqueira que sen dúbida, enorgullecerá ós esforzados paisaxistas que organizan con tanta intelixencia e gusto as cousas da natureza nesta cidade, tan comprometida co seu coidado.
Ó fondo un resto dun tubo de desagüe, semienterrado, para realzar a beleza do recuncho.

5/1/11

La vida sigue igual

Comenzamos este 2011 con inspiración musical...Ahora volvemos a la recogida de basura, un tema recurrente en el blog al que no se le ha dado solución. Recordamos que el problema reside en la frecuencia de recogida (e incluso si la establecida se cumple), no en llenar de contenedores las calles, pero seguimos donde estábamos. Como lavado de cara, para que no se diga que no se hace nada, el responsable de este desafuero decidió añadir a las islas subterráneas esos hermosos contenedores de vidrio, tan acordes en su estética con el entorno medieval. Y es que según parece no bastaba con el disponible. En realidad, con un vistazo a nuestras fotos uno llegaría fácilmente a la conclusión de que son otros los residuos que habitualmente quedan a la vista, unos por falta de civismo, otros por que no se han vaciado los correspondientes. Pero ahora, la cosa se vuelve más grave, el vidrio ya rebosa de los contenedores al efecto. ¿Cuándo, cuándo se tomará en serio organizar esa dichosa frecuencia de recogida? .
Una prueba más, por si van pocas, de los desvelos que por la limpieza y dignidad del casco, sufren nuestros esforzados y sensibles representantes. Debe resultar complejísimo (muchos años llevamos a la búsqueda de solución) solventar este affaire. Otro de los que no necesitan hormigón, claro.

4/1/11

Una piedra en el camino...

Como la canción, sí, pero tres. Tres piedras son la solución para un tablón roto del paseo fluvial desde hace meses. Así, se hacen estas y otras cosas, con ese aire de qué más da, tampouco é pra tanto, que ha convertido nuestra ciudad en paradigma del abandono y la falta de sensibilidad. Parece que cuando la solución no pasa por el hormigón y la gran obra cementera, no hay ideas y sobra incompetencia. Por lo pronto, no olvidéis el obstáculo en vuestros paseos!
El sistema debe estar patentado por la "empresa" que se dedica a estos menesteres pues ya habíamos dado cuenta del curioso método en otra ocasión. Lo ilustramos con la imagen: