Intramuros apoia a Plataforma Cidadá Son de Tui na idea de que o seu proxecto é a resposta necesaria aos problemas que sufre o Casco Histórico de Tui dende hai moitos anos e que vimos denunciando no noso blog. Seguimos abertos ás propostas de todos, á vosa participación.29/1/15

Navidad irregular

La navidad en Medellín
El procedimiento de contratación del apoteósico alumbrado navideño de nuestro iluminado concello, pasmo y estupefacción de boquiabiertos vecinos y foráneos, presenta tales irregularidades que cualquier ciudadano razonable, más allá de la ignorancia o el interés particular, debería tener verdaderos problemas para calificar a sus responsables con un mínimo de educación y mesura. O, a la inversa, no se comprende cómo éstos pueden abordar sin sonrojo a sus conciudadanos.


En palabras de la Secretaria del concello en su informe que obra en el expediente de contratación de diciembre de 2014 “ se detecta unha situación de incumprimento moi grave e ata groseiro de todos os principios que deben presidir unha contratación pública aos que alude o artigo 1 do TRLCSP, acompañado dun uso dos fondos públicos arbitrario e carente de toda xustificación, que ben podería dar lugar a consecuencias que se escapan do ámbito administrativo”.

Según se deduce del demoledor informe de la secretaria municipal, la contratación está trufada de  irregularidades que, por si fuera poco, son práctica reiterada -así lo califica- en materia de contratación administrativa en nuestro concello.Y no aprenden.

Más allá del exorbitante gasto, que para muchos será justificado, el informe, a partir de los datos del período 2007-2014, destaca los siguientes vergonzantes aspectos:

  • El contrato de la iluminación navideña se realiza SIEMPRE mediante el procedimiento negociado sin publicidad. En informes anteriores de secretaría ya se han subrayado las "graves irregularidades" detectadas en estos procedimientos, pero parece que no ha servido de nada. 
  • El procedimiento utilizado sabiamente por nuestros representantes políticos, calificado en el informe con las delicada expresión de "ficción xurídica" consiste en lo siguiente: se cursan invitaciones a varias empresas, generalmente las mismas. Casualmente sólo una presenta la documentación y oferta en plazo, por lo que resulta SIEMPRE la adjudicataria. Recordemos que estamos hablando del período 2007-2014, ambos incluidos. Ocho añitos como mínimo.
  • Por si la cosa no rozase la desfachatez, resulta que "o precio do contrato vai variando en función do ano, pero, paradóxicamente o obxecto contractual é idéntico,(...), o que pode supor un uso fraudulento dos fondos públicos municipais". Lo afirma la propia secretaria municipal.  
  • Resulta grave y significativo que la afortunada empresa tiene la sana costumbre de ofertar SIEMPRE una baja simbólica en el precio por un servicio contratado que es siempre el mismo. Todos los años.


Todo ello leva a la funcionaria a afirmar que el procedimiento del que informa (la contratación de diciembre de 2014) está viciado de nulidad de pleno derecho.

Por si no bastase esto, resulta que el arquitecto técnico señala importantes deficiencias: no hay indicaciones de consumo, ni planning detallado de la instalación, no se nombra ningún jefe de servicio con formación técnica, no hay proyecto firmado por técnico competente... 


La conclusión de la secretaria  es que la contratación  presenta graves irregularidades por lo que informa desfavorablemente y recuerda a la Junta de Gobierno Local sus responsabilidades,civiles o penales, en la decisión que tomen al respecto.


Estos son los que nos gobiernan. Con sonrisa a sueldo y voto bien asegurado. En unos meses darán lecciones de democracia: no se las pierdan.

NB. A quien interesen los precios: 

2007:29.999,92 ;   2008:46.400,00 €;   2009: 48.544,84 €;   2010: 49.383,00 €;   2011:29.972,00 €;   2012:30.000,00 €;   2013:30.000,00 €;    2014: 30.000 .
5/1/15

Abre la muralla

Vista dende as escaleiras
A situación de  abandono e deterioro do paseo fluvial non é ningunha novedade para os cidadáns que o frecuentan, ou mesmo para aqueles que se asoman a estas páxinas ou a TRP. Nenos, maiores, deportistas e paseantes se arriscan polo entarimado día tras día ata que pase unha desgracia máis grave das caídas que xa temos visto. Socavóns e falta de limpeza, coidados de xardiñería inexistentes, improvisación, falta de planificación e mal gusto son os resultados dunha absoluta falta de interés nunha zona da cidade que debería coidarse con especial atención: nela conflúen xogos de cativos, actividades deportivas e de esparcimento, visitantes que gozan da natureza e das fermosas vistas, comidas e celebracións.

Vista dende o paseo

E tamén o botellón.
O vandalismo nocturno ten estas consecuencias nas escaleiras do paseo (non falemos de bancos, coches con desperfectos, roubo de macetas e vandalismos varios, cruceiro de San Telmo, etc). O que empezou fai uns meses por unha pedriña, pouco a pouco, sen que ninguén se ocupe de reparalo, pasou a ser isto que lles ofrecemos nas fotografías e que, de seguir así, pronto será un destrozo aínda maior.
Como xa dixemos moitas veces é claro que non se pode controlar as actividades nocturnas destes descerebrados un a un, pero sen dúbida, o concello non debería quedarse de brazos cruzados. Se verdaderamente lle preocupase os danos ao patrimonio, as molestias no vecindario e os variados destrozos desta ruidosa minoría, xa fai tempo que debería ter controlado licencias e horarios de peche dos locais do casco, que debería ter organizado unha vixiancia efectiva pola policía local e ter controlado os macrobotellóns, moitas veces alentados por celebracións pseudo-musicais organizadas dende o concello na idea de que esta área é apta para semellantes actividades.
Ao pé, os sillares e pedras arroxadas e a limpeza da zona

En fin, todo isto non exime de que cando hai destrozos se reparen canto antes: todos sabemos que un entorno deteriorado é unha espiral hacia un maior abandono. Que así sexa, agora que se aproximan as eleccións e a desidia transfórmase en interés.