Intramuros apoia a Plataforma Cidadá Son de Tui na idea de que o seu proxecto é a resposta necesaria aos problemas que sufre o Casco Histórico de Tui dende hai moitos anos e que vimos denunciando no noso blog. Seguimos abertos ás propostas de todos, á vosa participación.29/6/11

Bando

Copiamos a continuación el bando recién publicado en la página web del Concello y destacamos en negrita algunos de sus términos:

"Que en aplicación la Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das bases de réxime local a protección da salubridade pública e a prevención de incendios é unha competencia municipal.
Temos comprobado que no noso municipio existen un numeroso grupo de solares, parcelas, fincas e terreos nos que non se efectúa una limpeza periódica acumulándose maleza que amais de afectar ao ornato público –especialmente no noso conxunto histórico- é susceptible de prender lume e resulta tamén un foco de insectos e roedores provocando, en consecuencia, unha grave ameaza para a saúde e a seguridade das persoas. Salienta especialmente o risco de incendio nestas datas de inicio do verán.
Cómpre lembrar, segundo o establecido na Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia e a Lei 3/2007 de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, que os propietarios de terreos e solares teñen a obriga de mantelos en condicións de seguridade, salubridade e ornato público realizando os traballos e obras precisos para conservalos nestas condicións.
Para garantir a seguridade fronte a posibles incendios todas as parcelas ubicadas en zonas limítrofes con núcleos de poboación, edificacións, solares, instalacións de carácter industrial, etc, deben dispor dunha faixa de seguridade libre de residuos e maleza, cuxa distancia recollen as devanditas normas legais. Finalmente sinalar que os restos da limpeza deben ser retirados do solar ou finca e trasladados a un vertedoiro controlado.
En caso de incumprimento do anteriormente preceptuado, o Concello de Tui procederá, segundo o establecido na lexislación vixente, a executar subsidiariamente as actuacións oportunas, debendo asumir os custes o propietario.
O que se fai público para xeral coñecemento e cumprimento."
Tui, 28 de xuño de 2011

Destacamos en cursiva este aspecto del bando, que hace referencia al tratamiento de los residuos para recordar a la empresa de jardinería, si es que así puede denominarse, y al propio concello que la ha contratado, que en sus trabajos en el Paseo Fluvial, como muchas veces hemos comentado, no se aplica esta más que lógica medida. Absurdo y lamentable sería que el mismo concello no se cuidase de que en actividades de las que es responsable, no respetase sus propios bandos.

Imagen del 12-4-2011, pues no teníamos a mano fotografías actuales que otro día facilitaremos. Desgraciadamente sobran ejemplos. Basta un paseo.

28/6/11

Facer o que se debe

Temos falado de esperanza ante as declaracións dos novos responsables de que este casco noso resucite e ocupe o lugar que merece. Temos comentado as moitas carencias e deixacións que nestes anos asolaron e deterioraron o que tiña que ser un dos conxuntos históricos máis fermosos de Galicia. E somos conscientes de que algunhas das solucións a tanto desatino requiren tempo e planificación, un prazo razonable que faga cambiar as cousas, como se ten declarado polo novo alcalde. Sen embargo, tamén parece sensato que se poñan en funcionamento medidas moi simples que só require facer as cousas que se deben, as que non encheron, por obvias, discursos e entrevistas.

As noites deste fin de semana viñeron a amosar os graves efectos que se está a sofrir no casco vello a causa do vandalismo. Á rotura de bens patrimoniais, ruidos, suciedade e deterioro da calidade de vida dos seus veciños súmase os numerosos actos de gamberrismo aos que os responsables municipais non poden dar as costas, nen ampararse no seu descoñecemento. Así, dende fai un mes, estase a convertir nunha constante que os coches dos residentes amañezan con desperfectos, raiaduras, abolladuras e, últimamente cas rodas rachadas. Coñecemos máis dunha ducia de casos nos últimos quince días e onte mesmo, cinco coches, na praza da Armada e do Pracer, o sufriron. Non se pode esperar a que isto continúe e só fai falta querer facer as cousas coma se debe. Resulta paradóxico, como pouco, ter que pedir ao concello que cumpla co seu cometido, pero, tristemente é así. Os locais de copas e discotecas - que as hai-  deben cumplir os seus horarios se están capacitados legalmente para desenrolar a actividae que manifestan (valga como exemplo o caso do Tres Tempos ),  a policía municipal debe traballar cando é preciso, que para iso se lle paga, e a súa presencia non debe consistir en dous paseíños co coche ao longo de unha noite máis prolongada do que debera porque, ao fin e o cabo, se lle permite a certos locais que posiblemente nin licenza teñen para a actividade á que se adican pechar cando lles pete. Xa basta de mirar a outro lado cando as rúas do casco se atopan o fin de semana ateigadas de vehículos que non poden estar estacionados onde están. A policía municipal ten que baixar do coche, apagar a música e por as multas que faga falta, aínda que sexan amigos, coñecidos ou admiradores incondicionais; ten que camiñar polas rúas e facer que se respeten os horarios.  O concello debería revisar esas licencias porque en boa medida, todo este desbaraxuste que afecta a tanta xente, ao patrimonio, á imaxe dunha cidade, á convivencia,  a necesidade de revalorizar o casco, non pode xustificarse co beneficio de dous, nin de vinte nin dos que sexan, saltándose a legalidade co consentimento do primeiro que ten que dar exemplo.
A cousa é moi simple para todos: traballar e esixilo quen ten e asumiu esa responsabilidade. E para iso non fai falta máis tempo que o de por en claro unha soa cousa: o primeiro de todo, respetar a lei e facer que se cumpla. Primeira lección da democracia e de quenes cremos sinceramente en ela.27/6/11

Esperando

La verdad es que ya viene siendo hora de ponernos manos a la obra y decidirnos a dar un poco de dignidad a nuestra oficina-sauna de turismo, todo un símbolo de un bochornoso sentido de la estética. Son tiempos estos en los que así recibimos a nuestros visitantes, esos de los que luego nos sentimos tan orgullosos en números y estadísticas. Nadie se merece semejante recibimiento y sobran ejemplos cercanos de decoro. Ningún ciudadano puede sentirse orgulloso de semejante indecencia y así nos lo hace saber un lector con esta imagen que tituló sauna con tubo de escape y  suponemos, acabó con su plácido café.
 ( Nótese, ya puestos, un buen ejemplo de dos tipos de estacionamiento al que estamos acostumbrados ante los ojos de nuestros hacendosos municipales. Falta el tercer tipo, next to farmacia) Oxímoron donde los haya: una sauna con aire acondicionado, he aquí la estética postmoderna de una de las primeras vistas del turista. Hasta miedo da el asomar de este rabo sintético y zumbón que parece anunciar la presencia, en su choza de madera, de algún monstruo cibernético agazapado y somnoliento que mantiene secuestradas, tras el mostrador, sofocadas princesas de lejanos planetas...

En este primer mes de la Nueva Era, seguimos aquí, entre calores , esperando algo más que buenas intenciones.

26/6/11

Á espera

Resulta esperanzador o cambio de sensibilidade que ata o de agora ven manifestando o novo equipo de goberno respecto da cidade histórica. A creación dunha concellería adicada ao casco e a súa rehabilitación, a capacidade, compromiso e preparación do seu responsable, as diversas declaracións do alcalde - como a que temos recollida á dereita no blog, para que non caia en olvido- , o futuro PEPCHA, son noticias que non podemos pasar por alto. Quedan os feitos, e é natural que despois de tantos anos, tantas promesas, todavía non poidamos crer sen suspicacias, nen confiar plenamente en palabras que non costa nada pronunciar, aínda que por primeira vez amosan outros aires dos que tanto necesitabamos.

Pero é moito o traballo por facer, moitas as costumes por cambiar. Estes son uns exemplos dos últimos días:

Obras por conta e risco de cada quén que contribúen á desfeita do casco, neste caso unha buhardilla ou similar, construida fai nadiña:


Vandalismo nocturno e danos nos patrimonio, efectos colaterais dunha movida sen control:21/6/11

Xardíns ?

Por si parecía a alguén que temos algo solucionado no paseo fluvial, ahí van estas instantáneas nas que se reflexa o estado de deterioro pola falla de mantemento e outras virtudes. Fugas de auga, ausencia de rego, desmantelamento das dúas fontes... Será isto a Nova Era anunciada?

Restos dunha segunda fonte ( da que xa tiñamos falado nada se sabe):Outra perspectiva:As pegadas dun vehículo de servicios, xardíns, fontanería ou similares que contribúe á desfeita ca súa delicadeza no traballo xa coñecida por todos:Outra ollada:Seguimos á espera do máis mínimo sinal de cambio para informarlles...

15/6/11

Actas de Plenos

Proporcionamos os enlaces ás ultimas actas de plenos celebrados no concello, esperando, unha vez máis, que  este hábito democrático se extenda á web do concello, acorde cos desexos expresados nela polo noso novo Alcalde:


 Especialmente a internet resulta na actualidade requirimento imprescindible para unha comunicación axeitada, tanto para a difusión dos recursos culturais, turísticos e de todo tipo que posúe o noso municipio, como para facilitarlle aos nosos cidadáns unha relación o máis fluída posible e unha comunicación eficaz sobre a actividade municipal.
Nesta páxina web do Concello de Tui á que como Alcalde de Tui dóullela benvida agardamos que os cidadáns tudenses atopen unha eficaz ferramenta na súa relación co Concello e unha axeitada canle de participación e acceso aos servizos municipais. Estou certo que deste xeito contribuímos á democratización e ao fomento da participación cidadá na vida municipal.. Gracias de novo a M. A. Capón polo seu traballo en facelas públicas.

Sesión 1, Sesión 2, Sesión 3

13/6/11

Facer o que nos pete II

Aproveitando o tema do anterior post, queríamos invitar á reflexión a quen lle corresponda, dado o comenzo desta Nova Era, no que respecta á situación, horarios de peche e licenzas dos locais de copas ou pubs da zona vella, unha responsabilidade que non debera deixarse de lado.

Ven isto a conto porque na última sesión de goberno aprobouse un cambio de licenza para a Cafetería - sí, como o leen, unha cafetería - Tres Tempos, que pasa a ser agora Bar con música, que antes a cousa érache demasiado silenciosa con xente lendo o xornal e croissant ó carón . Estes son os horarios que se deben cumplir (corríxasenos se existe unha normativa posterior que non atopamos),cando era cafetería 2:30, agora 5:00 de café-concierto . Sobran comentarios e conclusións sobre quen non fixo o seu traballo e que agora, vista a xogada, quen debe vixiar pola verdadeira adecuación entre actividade e licenza (véase abaixo addenda), unha vez gañada e outorgada a extensión de horario pola corporación saínte á que non llo agradeceremos o suficiente.

Seguiremos informando das diferentes licenzas das posibles confiterías -quen sabe- que pechan as 5 da mañán a ritmo de cumbia e cubata oscilante.ADDENDA:
 O Decreto 160/2005, do 2 de xuño, polo que se modifica o Decreto 292/2004, polo que se aproba o Catálogo de espectáculos públicos e actividades recreativas da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 116, do 17 de xuño), dentro da epígrafe 2.6. “Actividades de ocio e entretemento”, define, nos números 2 e 4, respectivamente, aos pubs e aos café-teatro, café-concerto e café-cantante, nos seguintes termos:
  • 2.6.4. Pubs: “establecementos públicos fixos e independentes dedicados exclusivamente ao servizo de bebidas. Poden dispoñer de ambientación musical por medios técnicos, pero sen pista de baile”.
  • 2.6.9. Café-teatro, café-concerto e café-cantante: “establecementos nos que se desenvolven actividades de ocio consistentes en actuacións teatrais, de variedades ou musicais en directo, sen pista de baile para o público, podendo ou non dispor de escenario e camerinos e nos cales se ofrece servizo de bebidas ou restauración. Está prohibido que nestes locais se celebren bailes”.

Facer o que nos pete

Isto é o que sucede cando se permite facer da capa un saio ou unha docena, cando o que interesa está noutra parte e non se abren os ollos ao que está a suceder no casco dende fai demasiado tempo , cando se visita o casco nas procesións unha vez ó ano.

Rúa Entrefornos:


Detalle da toma eléctrica recén instalada na fachada:Cartelería respetuosa coa imaxe dun casco histórico:Xa ven sendo hora de que non todo dé igual e que comeze un novo período nos coidados que a  cidade histórica merece. Hoxe mesmo, alcalde e concellais percorreron as  rúas do casco, feito sen precedentes que lles honra e desexamos simbolice este cambio de rumbo. Por se se lle pasaron por alto estos detalles, aquí están, á vista de todos. E agradeceríamoslles unha visita nocturna de fin de semana. Pagamos a primeira ronda.

12/6/11

Mes I de la Nueva Era

Comienza ya, tras los fastos de la corte y los discursos trufados de consenso, entendimiento y trabajo, la Nueva Era y atrás queda la funesta etapa de Rocha I. Estaremos atentos a los cambios prometidos: peatonalización, limpieza, ruidos, jardines...Deseamos, con la esperanza que alimenta la pura necesidad, que de una vez por todas, una nueva forma de entender la política municipal se evidencie en actos y maneras: sensibilidad, sentido de la estética, inteligencia, verdadera conciencia de la cosa pública, competencia y capacidad, sentido común y ambición por hacer de Tui una ciudad de la que podamos sentirnos orgullosos. Todo cuanto hemos echado en falta durante lustros.

Deseamos que el nuevo gobierno municipal pase a la memoria de los tudenses como el artífice de un verdadero cambio en su acción en el casco histórico que tantos hemos esperado y que, pronto, este blog nacido de la indignación, deje de darnos estos trabajos.

Por lo de pronto, aquí tenemos esta imagen en la que, una vez más, se pone de manifiesto la falta de profesionalidad de la empresa de jardinería - por llamar de algún modo su actividad y para entendernos- contratada, que no controlada ni supervisada por el concello, que tras cortar el césped en el paseo fluvial, no retira los residuos sino que los deja por donde les venga mejor. Bastaría con una llamada de teléfono y al orden. Un buen comienzo, barato, para una nueva era.
Ya puestos, convendría revisar el sistema de riego, nos ha costado nuestros dineros y no, como lo oyen/leen, no funciona. El verdor del césped en el paseo está a niveles extremeños. En Galicia, a pie de Miño.
Otro ejemplo de hace unos meses que se repite periódicamente, según las épocas de siega.

5/6/11

Ideas

Neste tempo de dificultades económicas, hai necesidade, máis que nunca, de ideas, imaxinación e competencia. Xa pasaron os tempos en que con cartos e subvencións varias, podíase derrochar, convertida en metros cúbicos de áridos, a sequía creadora.

Hai que alimentar o pulo turístico, ofrecendo calidade e orixinalidade nas propostas da nosa cidade. Non é admisible, e menos agora, que a riqueza patrimonial - e non só artística, senón natural, etnográfica, etc- do noso municipio continúe nesta postración e deterioro. Xa non falamos de calidade de vida nen de respeto á cultura e ao legado histórico, non falamos de preocupacion polo medio ambiente. Agora plantéxase nuns termos que semellan ser o único que moitos entenden: cartos.

Por iso traemos aquí, o exemplo, tantas veces citado, de Allariz, que celebra estes días un Festival Internacional de Xardíns, que supón un reforzo á súa proxección no sector turístico, unha presenza nos medios , un embelecimento da vila, un declarado valor educativo e ambiental e, en definitiva, todo o que aquí sinxelamente non existe.

Este é o vídeo da edición pasada que se atopa na páxina web de coidado diseño do municipio e con verdadeira información: unha ventana aos visitantes que, desgraciadamente atópase absolutamente descuidada no noso concello. É fácil comprobar mesmo a diferencia de orientación de ambas. Fagan a proba. Dúas simples búsquedas en Google, "Allariz" e logo "Tui". O primeiro resultado en ambas son as webs institucionais; a primeira cun encabezamento: "Allariz: teu mellor destino" a segunda: "Concello de Tui". Toda unha declaración de intencións... e deixadez.


4/6/11

Precintado

Desconocemos as razóns que teñen levado ao precintado deste local do casco vello pero esperamos que, con xustiza e sen atropelos, comence unha nova etapa en relación coas licenzas e a súa correspondencia verdadeira coa actividade desenrolada, horarios de peche, ruidos e demáis, dos pubs desta sufrida zona vella. Na medida en que existe unha clara incompatibilidade entre a convivencia de certos servizos e a habitabilidade, a defensa do patrimonio e dereitos básicos de quenes viven no casco, o concello non debe inhibirse ante este grave problema que cada fin de semana pon de relieve os seus efectos.